DOKUMEN | PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMBANGUNAN PELAJAR
» DOKUMEN

DOKUMEN

TAKWIM KURSUS
1
TAKWIM KOKURIKULUM BERKREDIT SEMESTER 1, SESI 2018/2019.
2
TAKWIM KOKURIKULUM BERKREDIT SEMESTER 2, SESI 2018/2019
3
TAKWIM KURSUS KOKURIKULUM BERKREDIT SEM 2 SESI 2018/2019 (FPSK)

MANUAL DAN PROSEDUR
4
MANUAL PELAKSANAAN DAN PENGAJARAN KURSUS KOKURIKULUM BERKREDIT 2019
5
MANUAL PELAKSANAAN DAN PENGAJARAN KURSUS KOKURIKULUM BERKREDIT 2018

SLAID
6
TAKLIMAT PENGARAH
7
RANCANGAN PENGAJARAN
8
RUBRIK DAN PENILAIAN
9
ESMP
10
FAIL KURSUS
11
SCL
12
OBE
13
GLOSARI A
14
PROGRAM MINI, MEGA DAN PENARAFAN BINTANG

SEMASA
15
Panduan Pengguna Sistem Pelajar (My3S)

MAJALAH PKPP
16
PKKMAG 2-2016
17
PKKMAG 1-2017
18
PKKMAG 1-2016
19
PKKMAG 2-2015
20
PKKMAG 1-2018

BORANG PENILAIAN KURSUS KESELURUHAN
21
RUBRIK ICGPA
22
BORANG PENILAIAN KURSUS KESELURUHAN - TERAS INOVASI DAN REKA CIPTA
23
RUBRIK DAN SENARAI SEMAK PENILAIAN TERAS INOVASI DAN REKA CIPTA
24
BORANG PENILAIAN KURSUS KESELURUHAN - TERAS KEBUDAYAAN
25
RUBRIK DAN SENARAI SEMAK PENILAIAN TERAS KEBUDAYAAN
26
BORANG PENILAIAN KURSUS KESELURUHAN - TERAS KEPIMPINAN
27
RUBRIK DAN SENARAI SEMAK PENILAIAN TERAS KEPIMPINAN
28
BORANG PENILAIAN KURSUS KESELURUHAN - TERAS KEUSAHAWANAN
29
RUBRIK DAN SENARAI SEMAK PENILAIAN TERAS KEUSAHAWANAN
30
BORANG PENILAIAN KURSUS KESELURUHAN - TERAS KHIDMAT KOMUNITI
31
RUBRIK DAN SENARAI SEMAK PENILAIAN TERAS KHIDMAT KOMUNITI
32
BORANG PENILAIAN KURSUS KESELURUHAN - TERAS PENGUCAPAN AWAM
33
RUBRIK DAN SENARAI SEMAK PENILAIAN TERAS PENGUCAPAN AWAM
34
BORANG PENILAIAN KURSUS KESELURUHAN - TERAS SUKAN
35
RUBRIK DAN SENARAI SEMAK PENILAIAN TERAS SUKAN
36
BORANG PENILAIAN KURSUS KESELURUHAN - TERAS KESUKARELAWAN (PEMBANGUNAN KESUKARELAWAN)
37
RUBRIK DAN SENARAI SEMAK PENILAIAN - TERAS KESUKARELAWAN (PEMBANGUNAN KESUKARELAWAN)
38
BORANG PENILAIAN KURSUS KESELURUHAN TERAS KESUKARELAWAN – BULAN SABIT MERAH MALAYSIA
39
RUBRIK DAN SENARAI SEMAK PENILAIAN TERAS KESUKARELAWAN – BULAN SABIT MERAH MALAYSIA
40
PADANAN HASIL PEMBELAJARAN LO DAN KI BERDASARKAN TERAS

MODUL
41
MODUL PUTRA SUCCESS

FORMAT KERTAS KERJA KKB
42
CONTOH KERTAS KERJA
43
CONTOH SURAT IRINGAN
44
CONTOH SURAT TAJAAN

SET A PROGRAM MEGA
45
BORANG PERMOHONAN PERALATAN
46
BORANG TEMPAHAN KENDERAAN
47
BORANG AKUAN JAMIN DIRI
48
BORANG PINDAAN AKTIVITI
49
CONTOH DESIGN SIJIL PENGHARGAAN
50
CONTOH DESIGN SIJIL PENYERTAAN
51
CONTOH DESIGN SIJIL PENYERTAAN DENGAN KERJASAMA
52
CONTOH DESIGN SIJIL PENGHARGAAN KEPADA PENYUMBANG

SET B PROGRAM MEGA
53
FORMAT BERITA / ARTIKEL
54
PENGESAHAN DAN LAPORAN PEMANTAUAN PROGRAM PELAJAR
55
LAPORAN AKTIVITI
56
BORANG TUNTUTAN PROGRAM MEGA (UNTUK PELAJAR)

BORANG PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
57
Borang Keperluan Bahan dan Peralatan
58
Borang Laporan Pelajar Gagal
59
Borang Peribadi Pelajar
60
Borang Senarai Tuntutan
61
Borang Penangguhan dan Gantian Amali
62
Senarai Semak Fail Kursus
63
Borang Pelaksanaan Amali KKB
64
BORANG LAPORAN PENGENDALIAN KURSUS

MANUAL
65
MANUAL KEMASUKAN PERATUSAN DAN MARKAH TUGASAN-TUGASAN UJIAN PEPERIKSAAN 2018

KURSUS KEJURULATIHAN KESUKARELAWAN
66
TEMPLAT KURSUS KEJURULATIHAN TAHAP 3
67
BORANG PENDAFTARAN TVT 3

BORANG
68
BORANG PERMOHONAN FASILITATOR KURSUS KOKURIKULUM BERKREDIT

TEMPLATE REKABENTUK RASMI UPM BAGI BAHAN PUBLISITI
69
LOGO UPM
70
LOGO KPM (BM)
71
LOGO KPM (EN)
72
CONTOH POSTER
73
TAGLINE UPM (PERTANIAN, INOVASI, KEHIDUPAN)
74
SURAT EDARAN
75
ALAMAT-ALAMAT MEDIA SOSIAL
76
LOGO UPM DAN KPM (FORMAT PNG)
77
CONTOH DESIGN

KEWANGAN
78
BORANG TUNTUTAN BAYARAN KEPADA PENSYARAH SAMBILAN (FASILITATOR)

IKLAN
79
IKLAN FASILITATOR SEMESTER PERTAMA SESI 2019/2020

SURAT-SURAT PROGRAM MINI
80
SURAT KELULUSAN PROGRAM
81
SURAT MAKLUMAN PROGRAM MINI
82
SURAT KEPADA PIHAK YANG BERKENAAN
PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMBANGUNAN PELAJAR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 9769 8558
03 8946 7280
B1566591895